Stichting Muzikale Kinderproducties

Financieel

Om de activiteiten van SMKP uit te voeren zijn financien nodig. Dit kunnen we opdelen in twee delen: inkomsten en uitgaven.


Inkomsten

SMKP voorziet in onkosten van haar activiteiten door subsidies uit nationale en lokale fondsen. De bijdrage uit fondsen wordt gebruikt voor het realiseren en organiseren van kinderproducties.

Per productie of activiteit worden fondsen aangevraagd. Per productie bestaat altijd minstens 10% van de totale begroting uit eigen bijdrage van SMPK. Daarnaast is een flink deel van de uitvoerende werkzaamheden onbezoldigd (vrijwillig).  


Uitgaven

Afhankelijk van de activiteit en het soort kinderproductie onderscheiden we de volgende uitgaven:

- Honoraria: maker, regie, vormgeving, fondwerving

- Techniek/materiaal: decor, attributen, geluidsinstallatie, kostuum, licht

- Publiciteit: affiches/flyers, mailing, fotografie, filmtrailer, digitale mediaAlle activiteiten en investeringen zijn onderwerp van een financiele beoordeling door het bestuur van SMKP. Jaarlijks draagt het bestuur zorg voor het opstellen van een volwaardig jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten en de financiele kosten en baten over het afgelopen boekjaar.